Διοικητικό Συμβούλιο

Κωνσταντίνος Τέγας
Κωνσταντίνος Τέγας Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος Λόντος
Δημήτριος Λόντος Αναπλ. Γεν. Γραμματέας
Γιάννης Αρτοποιός
Γιάννης Αρτοποιός Αναπληρωτής Ταμίας
Αθανάσιος Ζαφείρης
Αθανάσιος Ζαφείρης Έφορος Δημοσίων Σχέσων