Ιστορία ΑΕΠΕ

Η Αθλητική Ένωση Πυροσβεστών Ελλάδας (Α.Ε.Π.Ε.) ιδρύθηκε το έτος 2006 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3962 / 2006 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει δίνοντας δικαίωμα εγγραφής σε αυτή σε όλους τους εν ενεργεία και συνταξιούχους πυροσβέστες.

Το 2006 η ΑΕΠΕ ξεκίνησε με είκοσι (20) ιδρυτικά μέλη και τώρα έχει φτάσει τα χίλια διακόσια (1.500), τα οποία αναμένεται να αυξηθούν ακόμα περισσότερο στη συνέχεια.

Αποτελεί το μοναδικό φορέα στήριξης του αθλητισμού στο Πυροσβεστικό Σώμα, ο οποίος μέσα από την ανάπτυξη και προώθηση του αθλητικού προσανατολισμού, τόσο για τους εν ενεργεία όσο και για τους συνταξιούχους συναδέλφους και τα μέλη των οικογενειών τους, δίνει την ευκαιρία να κάνουν τον αθλητισμό τρόπο ζωής, προβάλλοντας τη δια βίου άθληση.

Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου η Ένωσή μας ξεκίνησε διάφορες αθλητικές και πολιτιστικές δράσεις, μεταξύ των οποίων η συγκρότηση ομάδων διαφόρων ομαδικών αθλημάτων (ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ κ.α), οι οποίες συμμετέχουν σε διάφορα εσωτερικά ή εργασιακά και άλλα πρωταθλήματα, η συμμετοχή σε διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις κ.α. Επίσης, η ανάπτυξη διεθνών αθλητικών σχέσεων μέσα από τη συμμετοχή σε πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πυροσβεστικά αθλητικά δρώμενα, με την ιδιότητα που έχει η ΑΕΠΕ ως μέλος σε διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφαλείας (Βαλκανική Ομοσπονδία Πυροσβεστικών Αθλημάτων, Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Σπορ, Παγκόσμια Ομοσπονδία Πυροσβεστών και Αστυνομικών κ.α.), οι οποίες καλλιεργούν το σύνολο σχεδόν των ομαδικών και ατομικών αθλημάτων.

Ωστόσο, ο αθλητισμός είναι και κοινωνικός θεσμός, άμεσα συνυφασμένος με τα πολιτιστικά δρώμενα μιας χώρας, αντικατοπτρίζοντας, έτσι, τη δεδομένη κοινωνία και τον πολιτισμό της. Ειδικότερα στη δύσκολη εποχή της οικονομικής κρίσης που διανύουμε, καθίσταται ακόμα πιο αναγκαία η επικέντρωση στον αθλητισμό και στον πολιτισμό, ως υγιής διέξοδος των συμπολιτών μας, που θα προωθήσει την καλλιέργεια ψυχής και πνεύματος και θα τους ενισχύσει σωματικά και πνευματικά.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, η ΑΕΠΕ θέτει ως μότο της το μήνυμα «ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» και υιοθετεί νέους τρόπους υλοποίησης των στόχων της. Έτσι, λοιπόν από τα τέλη του 2013 και εφεξής ξεκινάει μια ιδιαίτερη προσπάθεια επενδυτικής συνεργασίας με καταστήματα, φορείς, οργανισμούς κ.λ.π. με στόχο την επίτευξη προσφορών και ωφελειών για τα μέλη της και για τις οικογένειές τους.