21
Οκτ

1η Εκδήλωση Αγωνιστικής Ρακέτας

Περιγραφή: sxedio labaro

Α  θ  λ  η  τ  ι  κ  ή     Έ  ν  ω  σ  η

Π υ ρ ο σ β ε σ τ ώ ν  Ε λ λ ά δ ο ς

Hellenic Athletic Fire – fighters Association

                                                                                                               Αθήνα  03 Οκτωβρίου  2018

                                                                                              Αριθ. Πρωτ:    29

                                                 ΠΡΟΣ: Όλες τις Υπηρεσίες του Π.Σ.

 ΘΕΜΑ: « Εκδήλωση ενδιαφέροντος  για την Συμμετοχή στην 1η Εκδήλωση Αγωνιστικής Ρακέτας (Ελληνική Ξυλοσφαίριση / ValetudoRacket) που θα διεξαχθεί την 21η Οκτωβρίου 2018 στη Ανάβυσσο Αττικής». 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι & μέλη ,

H Αθλητική Ένωση Πυροσβεστών Ελλάδος ενημερώνει τα μέλη της ότι προτίθεται να διοργανώσει την 1η Εκδήλωση Ρακέτας (Ελληνική Ξυλοσφαίριση / valetudoracket), που θα διεξαχθεί την 21η Οκτωβρίου 2018 στην Ανάβυσσο Αττικής στο «Animaclub»

 (  https://www.animaclub.gr/).

Καλούνται, όλοι οι ενδιαφερόμενοι Συνάδελφοι – Μέλη, εφόσον επιθυμούν να συμμετέχουν στην ως άνω εκδήλωση, να προβούν στην συμπλήρωση της Ηλεκτρονικής Αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πάνω μέρος  της σελίδας (ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ) μέχρι  τις 12/10/2018

Περαιτέρω πληροφορίες, αναφορικά με τον  Κανονισμό Λειτουργίας διεξαγωγής του εν λόγω υπό σύσταση αθλήματος  καθώς και των  βασικών χαρακτηριστικών αυτού, μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.aepe.gr/uploads/actions/146/xraket(1).pdf

Επισημαίνεται ότι βασικός σκοπός της εκδήλωσης είναι η γνωριμία των συμμετεχόντων με το υπό σύσταση άθλημα της Ελληνικής Ξυλοσφαίρισης / ValetudoRacketχωρίς να απαιτείται προηγούμενη επαφή τους με αυτό.

Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι ο παιδότοπος ο οποίος λειτουργεί στο «Animaclub» θα είναι διαθέσιμος προς χρήση χωρίς χρέωση για τα παιδιά των συμμετεχόντων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τους υπεύθυνους της Α.Ε.Π.Ε., του υπό σύσταση αθλήματος κ.κ. Σπηλιώτη Σωτήριο (6970835406) και Τέγο Βασίλειο (6974093324). : xraket@aepe.gr

Το  συνολικό κόστος συμμετοχής θα  βαρύνει  εξολοκλήρου  την Ένωσή μας.

 

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

 

http://www.aepe.gr/uploads/images/LOGO(8).jpg

 

Ο Γενικός Γραμματέας

Άγγελος  Τριπολιτσιώτης

Αρχιπύραρχος

   

Κωσταντίνος Τέγας

Πυροσβέστης